Интервју за весникот Вечер: Антонио Наумоски, независна листа за советници „Охрид има план Б”: Oсвен партиските војници, секој друг граѓанин има раскрстено со партиските понуди

Во сите тие години, единствено што може граѓаните да видат и почувствуваат е партиски интерес кој стави во длабока сенка сè она што требаше да биде интерес на заедницата односно граѓаните. Таквиот пристап е веќе прочитан и надминат и со Повеќе