Промоција на процес за следење на загадувањето на воздухот, Air Spot.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б