На изборите мој фаворит е независната листа на Антонио Наумоски, порачува Прим. д-р. Гулапка Василевска.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б