„Охрид има план Б“ – заокружи број 98 – Антонио Наумоски – Тоци.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б