Ако живееме заедно, ако го споделуваме овој живот заедно, исто така можеме да кажеме дека, во едно општество, женското гледиште е исто толку важно колку и машкото гледиште.

Ние сме семејство, ние сме повеќе заедно со вас – Мевља Шазиман, дел од независната советничка листа „Охрид има план Б“.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б