Да го вратиме дигнитетот на Советот на град Охрид.

Антонио Наумоски – Тоци, носител на Независната советничка листа „Охрид има План Б“.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б