Ќе се залагаме за изградба на хангар со тренинг сала за водени спортови со промоција на истите како симбол за Охрид.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б