Изградба на мрежа на јавни паркинзи и гаражи со цел растоварување на централното градско подрачје и овозможување на брзо движење на такси услугите.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б