Ќе иницираме преземање на сите законски активности за конечно отворање на јавни тоалети во централното градско подрачје.

Ова е исклучително голем проблем со кој се среќаваат секојдневно граѓаните, а особено гостите. Сегашните т.н „кабини“ се нефункционални, тешки за одржување и едвај ги исполнуваат основните хигиенски стандарди.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б