Ќе се залагаме за воведување општински додаток за лицата со инвалидитет на територијата на општина Охрид…

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б