Отворање на IT зони со цел развој на нови индустрии во Општина Охрид.

98 за Просперитет
98 за Охрид
Охрид има ПЛАН Б