Ќе се залагаме за доделување на општинско и државно земјиште на млади брачни парови со цел изградба на семејни куќи.

98 за Просперитет
98 за Охрид
Охрид има ПЛАН Б