Јас имам фаворит на овие локални избори, тоа е независната листа „Охрид има план Б“ со носителот на истата Антонио Наумоски – Тоци, вели реномираниот хирург д-р Мирко Лекоски, вработен во ЈЗУ Општа болница Охрид.

Заокружете број 98
За Просперитет
За Охрид
Охрид има ПЛАН Б