Ќе иницираме одобрување на посебни средства за опрема за професионалната противпожарна станица во Охрид.

Во оваа насока ќе ги поддржуваме и иницијативите за комплетирање на формирањето на доброволно пожарникарско друштво, кое е веќе иницирано во нашиот град.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.