Во текот на првите 98 дена од мандатот нашите советници ќе иницираат преземање на сите законски активности за конечно отворање на јавни тоалети во централното градско подрачје.

Ова е исклучително голем проблем со кој се среќаваат секојдневно граѓаните, а особено гостите.

Сегашните т.н „кабини“ се нефункционални, тешки за одржување и едвај ги исполнуваат основните хигиенски стандарди.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.