Во текот на првите 98 дена од мандатот нашите советници ќе поднесат иницијатива и конкретни предлози за подршка на младите брачни парови во насока на зголемување на наталитетот.

Охрид да биде град во кој ќе се доселуваат, а не од кој ќе се отселуваат младите.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.