Ќе иницираме акција за Е-Охрид и почеток на електронско управување со градот.

Новото време бара нови идеи, нов пристап и максимално користење на новите технологии за да се направи животот на граѓаните полесен.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.