Во текот на првите 98 дена од мандатот нашите советници ќе поднесат иницијатива и конкретни начини за промоција на Охрид со користење на традиционални медиуми и начини на промоција, но и активен дигитален маркетинг и електронски медиуми.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.