Ќе иницираме основање на претприемнички инкубатор на идеи.

Паметните луѓе со одлични идеи се тука, треба само да им се даде можност и основна помош за да може да ги развуваат за добробит на целиот град.

За број 98, затоа што имаме ПЛАН, имаме ПЛАН Б за нашиот најубав ОХРИД.

Независна листа Антонио Наумоски „Охрид има План Б“.