Во првите 98 дена од мандатот, нашите советници ќе иницираат активности и предлози за регулирање на ноќниот живот во Охрид.

Ова особено се однесува во делот на буката на која се жалат огромен број граѓани во текот на летните месеци.