Ќе иницираме доделување на посебен додаток од Општината за пензионерите од Охрид.

Тие го граделе овој град, се вложиле во него и најмалку што можеме да направиме за нив е да се однесуваме со почит и да им овозможиме достоинствена старост.