Листа на советници „Охрид има План Б“

1. Антонио Наумоски
2. Асен Савев
3. Мевља Шазиман
4. Александра Ставреска
5. Беркхан Махмуд
6. Берат Беќири
7. Симона Алексовска
8. Душан Велјаноски
9. Христина Шеќероска
10. Марија Филческа Мишевска
11. Сашо Ѓорѓиевски
12. Антонио Јорданоски
13. Ангелина Танаскоска
14. Антонио Китевски
15. Оливер Попоски
16. Николинче Савеска
17. Виолета Добреска
18. Стефчо Љаткоски
19. Александар Симоноски
20. Дијана Савеска
21. Каролина Наумоска-Пешликоска
22. Љупчо Најдески
23. Жарко Тодоровски