„Охрид има План Б“ се залага за функционална општина и градски Совет кој ќе биде вистински сервис за граѓаните.

За таа цел потребни ни се Вашите мислења, ставови и предлози.

Испратете ги до нас, ќе ги разгледаме, ќе се консултираме со експерти и соодветни институции и ќе ги предложиме до одговорните.

Заедно сме посилни, заедно сме новиот План Б за Охрид.

Испратете ги Вашите предлози на: info@ohridimaplanb.mk